جنگیدن آموزش برنامه اخبار اجتماعی

جنگیدن: آموزش برنامه اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی بیش از ۵۰ هزار شغل در کشور کم کردن یافت

نایب مدیر اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران گفت: در سه ماهه امسال ۵۰ هزار شغل در کشور ریزش داشته است.

بیش از ۵۰ هزار شغل در کشور کم کردن یافت

بیش از ۵۰ هزار شغل در کشور کم کردن یافت

عبارات مهم : ایران

نایب مدیر اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران گفت: در سه ماهه امسال ۵۰ هزار شغل در کشور ریزش داشته است.

به گزارش ایسنا، حسین سلاح ورزی در جلسه فعالان اقتصادی با مجمع نمایندگان استان اظهار کرد: در حالیکه هدفگذاری این بوده که در سال ۹۷، بیش از یک میلیون شغل ایجاد شود، آمارهای غیررسمی نشان می دهد که در سه ماهه سالجاری ۵۰ هزار مورد ریزش شغل و کم کردن اشتغال داشتیم.

بیش از ۵۰ هزار شغل در کشور کم کردن یافت

وی ادامه داد: در لرستان تامین اجتماعی صرفا نگاهش به تامین منابع خود و اخذ بیمه و جریمه است و سیستم بانکی هم با روش محاسبه جرائم و سود جهت این بنگاه ها مسئله به وجود آورده است.

نائب مدیر اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران خاطر نشان کرد: از طرفی امور مالیات استان با افتخار اعلام می کند که ۱۰۱ درصد تحقق درآمد مالیاتی در استانی که از پرسشها اقتصادی زحمت می برد، داشته است.

نایب مدیر اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران گفت: در سه ماهه امسال ۵۰ هزار شغل در کشور ریزش داشته است.

وی افزود: در اتاق بازرگانی جلسات مختلفی با بانک ها، دادگستری و تامین اجتماعی می گذاریم و همه معتقدند که بنگاه های اقتصادی نیاز به حمایت دارند ولی عملا می بینیم که اوضاع بنگاه ها روزبه روز بدتر می شود.

سلاح ورزی تصریح کرد: به صورت پیش فرض در استان با مسئله اشتغال مواجه هستیم و به نظر می رسد اشتغال موجود با مسئله بیشتری مواجه است.

وی گفت: در استان کارگروه و شورا کم نداریم و در ستاد تسهیل هم که یه مرجع قانونی هست، پرسشها بنگاه ها مطرح می شود و ته آن این است که یک واحد تولیدی فعال به بانک معرفی می شود و نهایتا باز با معضل دیگری روبرو می شود.

بیش از ۵۰ هزار شغل در کشور کم کردن یافت

او افزود: در مرحله اجرا دستگاه اجرایی توجیهش این است که من از ستاد خودم تبعیت می کنم. مسئله ما جمع آوری دیتا از بنگاه های دارای مسئله نیست و معضل ما چگونگی حل آنهاست.

واژه های کلیدی: ایران | اشتغال | استانی | اقتصادی | بازرگانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog